Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Logo KFS
NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW
 KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ogłasza ponownie nabór wniosków o przyznanie środków z tzw. limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacje działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
 
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu:  25.11.2019 r. w godzinach: od 7:30 do 15:30
Dziennik Podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach (parter pok. 1).
Kwota limitu środków z KFS:  22.158,24 zł  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 24/100).

Wniosek i Załączniki do pobrania poniżej!
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872019-11-21
Publikujący Tomasz Rataj - Administrator 2019-11-21 09:07
Modyfikacja Tomasz Rataj - Administrator 2019-11-21 11:24

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Logo KFS
NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW
 KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacje działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na 2019 rok.
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: od 12.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
w godzinach: od 7:30 do 15:30 Dziennik Podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach (parter pok. 1).


Wniosek i Załączniki do pobrania poniżej!
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAneta Kubik - Specjalista ds. zamówień2019-02-21
Publikujący Witold Cesarz - Administrator 2019-02-21 14:10
Modyfikacja Witold Cesarz - Administrator 2019-02-28 08:03

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY
 KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017.

Wnioski należy składać w terminie od 25.07.2017r. do 04.08.2017r., w godzinach od 7:30 do 15:30


Wniosek i Załączniki do pobrania poniżej!
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872017-07-17
Publikujący Tomasz Rataj - Administrator 2017-07-17 14:08
Modyfikacja Witold Cesarz - Administrator 2019-02-21 15:03

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach  informuje, iż ponawia nabór wniosków
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór będzie trwał od 12.09.2016 do 30.09.2016 roku.
Kwota rezerwy dla PUP Ropczyce w 2016 roku wynosi – 57 033,30 zł.
W przypadku złożenia wniosków wyczerpujących powyższą kwotę rezerwy,
Urząd zastrzega sobie skrócenie czasu  naboru.
Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.253,10 zł.
Wsparcie ze środków Rezerwy KFS w 2016 r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów przyjętych przez Radę Rynku Pracy:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.
 
Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego  można uzyskać na stronie internetowej www.pup-ropczyce.pl  w zakładce „DLA PRACODAWCÓW – Formy wsparcia...- Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
Kompletne wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (o czasie rejestracji dokumentu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data wysłania) od 12 do 30 września 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, pokój nr 12 (Kancelaria I piętro) w godzinach od 730 do 1530. Wnioski można również przesyłać w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym na epuap) na adres urzędu: rzro@praca.gov.pl, w obowiązującym terminie naboru.
Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach pok. nr 25, tel.  17 22 31 687.
 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-09-06
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-09-06 15:38
Modyfikacja Witold Cesarz - Administrator 2019-02-21 15:07

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGOPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ponawia nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór będzie trwał od 17.08.2016 do 22.08.2016 roku.
Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
Kwota rezerwy dla PUP Ropczyce w 2016 roku wynosi – 88 320,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.253,10 zł.
Wsparcie ze środków Rezerwy KFS w 2016 r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów przyjętych przez Radę Rynku Pracy:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.
Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej www.pup-ropczyce.pl w zakładce „DLA PRACODAWCÓW – Formy wsparcia...- Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
Kompletne wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (o czasie rejestracji dokumentu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data wysłania) od 17 do 22 sierpnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, pokój nr 12 (Kancelaria I piętro) w godzinach od 730 do 1530. Wnioski można również przesyłać w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym na epuap) na adres urzędu: rzro@praca.gov.pl w obowiązującym terminie naboru.
Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach pok. nr 25, tel.  (17) 22 31 687.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-08-09
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-08-09 07:43
Modyfikacja Witold Cesarz - Administrator 2019-02-21 15:07

NABÓR WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach  informuje, iż w dniu 06.07.2016 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór będzie trwał od 06.07.2016 do  07.07.2016 roku
 
Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
 
Przyznana kwota rezerwy dla PUP Ropczyce w 2016 roku wynosi – 152 600,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4.253,10 zł.
 
Wsparcie ze środków Rezerwy KFS w 2016r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z priorytetów przyjętych przez Radę Rynku Pracy:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-06-29
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-07-07 09:23
Modyfikacja Witold Cesarz - Administrator 2019-02-21 15:07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację szkolenia indywidualnego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza zainteresowane jednostki do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia indywidualnego  z zakresu  „Kurs spawania spoin czołowych blach i rur met TIG(141)”   dla 1 osoby bezrobotnej  posiadającej uprawnienia podstawowe.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-01-29
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 12:23
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 12:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację szkolenia indywidualnego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza zainteresowane jednostki do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia indywidualnego  z zakresu  „Kwalifikacja wstępna pełna 
w zakresie C1,C, C1+E, C+E”
dla 1 osoby bezrobotnej poniżej 21 roku życia.  
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-01-29
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 11:57
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 11:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację szkolenia indywidualnego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza zainteresowane jednostki do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia indywidualnego  z zakresu  „Kurs prawa jazdy kat. C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie C1,C, C1+E, C+E” dla 1 osoby bezrobotnej powyżej 21 roku życia posiadającej prawo jazdy kat. C.  
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-01-29
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 12:04
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 12:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację szkolenia indywidualnego
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza zainteresowane jednostki do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia indywidualnego  z zakresu  Kurs prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie D1, D, D1+E, D+E dla 1 osoby bezrobotnej posiadającej prawo jazdy kat. B.  
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłBeata Filipek - Specjalista tel. 17 2231-6872016-01-28
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-28 13:35
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-01-29 07:43

Informacja o działających numerach telefonu w PUP w dniu 30.12.2015 r.

INFORMACJA
W związku ze zmianą operatora telefonicznego świadczącego usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach w dniu 30 grudnia 2015 r. (środa) od godz. 7.30 do godz. 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach nie będą działać stacjonarne numery telefonów oraz faks.
Kontakt z urzędem będzie możliwy pod numerami:
603609369
667788801
 
Za utrudnienia przepraszamy.
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z POCZTY E-MAIL : rzro@praca.gov.pl
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2015-12-28
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-12-28 14:17
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-12-29 07:50

Informacja o niemożliwości rejestracji w LPIK w Sędziszowie Młp. w dniach 29-31.12.2015

INFORMACJA
 
W związku z trwającymi pracami technicznymi związanymi z uruchomieniem od dnia 4 stycznia 2016 r. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 9 w dniach od 29 do 31 grudnia 2015 roku nie będzie możliwości rejestracji w Lokalnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  w Sędziszowie Małopolskim. Wszystkie sprawy związane z rejestracją oraz wydawaniem zaświadczeń można załatwić w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach – ul. Najświętszej Marii Panny 2.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2015-12-28
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-12-28 14:26
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-12-29 07:53

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach  informuje, iż zamierza skierować  1 osobę bezrobotną  powyżej 24 roku życia posiadającej prawo jazdy kat. B,  na szkolenie indywidualne z zakresu
„Prawo jazdy kat. D”.

Załączniki:

INFORMACJA Plik pdf 206.57 KB
Formularz ofertowy Plik doc 40.00 KB
Preliminarz kosztów Plik txt 72.56 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2015-02-24
Publikujący -

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach  informuje, iż zamierza skierować 1 osobę bezrobotną na szkolenie indywidualne z zakresu
„Szkolenie okresowe w zakresie C1,C,C1+E, C+E”. 
Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C+E uzyskanymi  przed 10.09.2009r.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 206.95 KB
Formularz ofertowy Plik doc 40.00 KB
Preliminarz kosztów Plik txt 72.56 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2015-02-24
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy


Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2015-01-30
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-01-30 12:25
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-08-13 12:19

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną powyżej 21 roku życia  na szkolenie indywidualne „Kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł szkoleniowy C1, C, C1+E, C+E”.
 

Załączniki:

Informacja Plik pdf 207.19 KB
Formularz ofertowy Plik doc 39.50 KB
Preliminarz kosztów Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2015-01-22
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną powyżej
23 roku życia  na szkolenie indywidualne „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D”.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 308.90 KB
Formularz ofertowy Plik doc 39.50 KB
Preliminarz kosztów Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-11-19
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA  INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną na szkolenie indywidualne  z zakresu „Instruktor nordic walking”.

Załączniki:

Formularz ofertowy Plik doc 39.50 KB
Informacja Plik pdf 307.97 KB
Preliminarz kosztów Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-11-06
Publikujący -

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

O G Ł O S Z E N I E
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na

organizację szkolenia grupowego dla bezrobotnych  w ramach zadania 2:

„Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C1,C, C1+E,C+E”

Załączniki:

OGŁOSZENIE Plik image 716.17 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-08-19
Publikujący -

INFORMACJA

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, iż w dniu 24.07.2014r. uruchomiona została zmodernizowana wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP), która jest  oficjalną, internetową bazą  ofert pracy prowadzoną i udostępnioną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  na podstawie art. 4 ust. 1 lit e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.)

Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki:
 - Oferty pracy,  staży i praktyk, gdzie tak jak dotychczas, użytkownicy mogą odnaleźć oferty pracy, z tym że łatwiej im  będzie odszukać propozycje i przygotowania zawodowego  dorosłych;
 - Kalendarz targów, giełd i  szkoleń, w której udostępnione zostały informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy: targach pracy, giełdach pracy  i szkoleniach.

Zapraszamy do przeglądania  udoskonalonej wersji CBOP
Link do strony:

oferty.praca.gov.pl

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-08-04
Publikujący -

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROPCZYCACH

Informacja o planowanych szkoleniach pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach

Załączniki:

Informacja o planowanych szkoleniach Plik pdf 220.13 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2014-07-23
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2014-07-23 14:45

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną
posiadającą prawo jazdy kat. B na szkolenie indywidualne „Prawo jazdy kat. D”.
 

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-07-11
Publikujący -

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku zmieniającej w istotnym zakresie ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istotnym zmianom uległy m. in. zakres i sposób realizacji usług rynku pracy świadczonych przez powiatowe urzędy pracy; znacznie poszerzył się też wachlarz instrumentów rynku pracy oferujących nowe formy wsparcia osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Szczegółowe informacje na temat wdrażania nowych form wsparcia będziemy zamieszczać w BIP oraz na naszej stronie internetowej:

www.pup-ropczyce.pl

Zachęcamy również do korzystania z informacji  bezpośrednio u pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy.  Wskazówkę o  możliwości dotarcia do właściwych osób znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

 

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-05-30
Publikujący -

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-05-13
Publikujący -

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza do składania ofert cenowych na
dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów,
zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 €.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2014-05-02
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2014-05-02 14:57

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną na szkolenie indywidualne z zakresu „Szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C+E” powyżej 21 roku życia posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C+E uzyskane  przed 10.09.2009r.
Jednostki zainteresowane realizacją przedmiotowego szkolenia proszę o złożenie oferty.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i  umiejętności  praktycznych wymaganych od kierowców zamierzających wykonywać przewozy drogowe rzeczy oraz uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego.

 

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-03-12
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA  INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 3 osoby bezrobotne na szkolenie indywidualne „Operator koparki jednonaczyniowej III kl.”.
Jednostki zainteresowane realizacją przedmiotowego szkolenia proszę o złożenie oferty.
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne, przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji operatora koparki jednonaczyniowej III kl.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-03-12
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA  INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną na szkolenie indywidualne  z zakresu „Indywidualny kurs witrażownictwa-poszerzony cykl zawodowy”.
  Zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia;  naprawy, rekonstrukcje, odnowy i konserwacja witraży i lamp, ozdobne lutowanie artystyczne, praca z lustrem, malowanie i inne zdobienia szkła.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-03-12
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA  INDYWIDUALNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 1 osobę bezrobotną na szkolenie indywidualne  z zakresu „Kurs kosmetyczny -zaawansowany”.
  Zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia;  mikrodermabrazja, eksfoliacja kwasami AHA, manicure hybrydowy, przedłużanie rzęs metodą 1:1, pedicure problematyczny.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-03-12
Publikujący -

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH
DOTYCZY REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zamierza skierować 2 osoby bezrobotne poniżej 21 roku życia  na szkolenie indywidualne „Kwalifikacja wstępna pełna moduł szkoleniowy C1, C, C1+E, C+E”. Jednostki zainteresowane realizacją przedmiotowego szkolenia proszę o złożenie oferty.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Wytworzył2014-02-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
20081211085427607.pdf Plik pdf 815.35 KB
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. (17) 2218-172 email: rzro@praca.gov.pl
Wygenerowano: 06 marca 2021r. 15:39:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.