Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU ORAZ STATUT

 Urząd działa w szczególności na podstawie: 
 

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019.1482 t.j. ze zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 t.j. ze zm.)
 4. ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 734),
 5. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 669),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
 7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 ze zm.),
 8. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2018.362 ze zm.),
 9. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2018.1530 ze zm.),
 10. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U.2019.1282),
 11. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019.742),
 12. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U.2019.1429 ze zm.),
 13. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2019.1446 t.j.),
 14. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019.1781 t.j.),
 15. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 16. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019.1040 ze zm.),
 17. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 ze zm.),
 18. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 217 ze zm.),
 19. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. 2019.1472 t.j.),
 20. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2094 ze zm.),
 21. przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 22. Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/201/06 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach,
 23. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach ustalonego Uchwałą Nr XXXVIII/299/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2007-04-24
Publikujący Tomasz Rataj - Administrator 2007-04-24 13:10
Modyfikacja Tomasz Rataj - Administrator 2019-10-07 11:43
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. (17) 2218-172 email: rzro@praca.gov.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 16:42:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.