CZAS PRACY URZĘDU I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Ustalony jest następujący tygodniowy rozkład czasu pracy Urzędu oraz Filii w Sędziszowie Młp.:

- od poniedziałku do piątku od godz.  7.30 do 15.30,
- czas przyjęć klientów od godz.  8.00 do 15.00,
- wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

  1. Dyrektor przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków w ustalonym odrębnie czasie pracy tj. w poniedziałki i środy od godziny 12.00 do 15.00.
  2. Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałek, środę i piątek od 8.00 do 11.00.


Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia KPA, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłTomasz Rataj - Administrator2007-04-24
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2007-04-24 13:14
Modyfikacja Tomasz Rataj - Administrator 2018-02-06 09:27